Friday, November 28, 2008

Oświadczenie senatorów Prawa i Sprawiedliwości skierowane do Ministra Środowiska Macieja Nowickiego w sprawie inwestycji geotermalnej w Toruniu, na kt

Oświadczenie senatorów Prawa i Sprawiedliwości skierowane do Ministra Środowiska Macieja Nowickiego w sprawie inwestycji geotermalnej w Toruniu, na kt


Oświadczenie senatorów Prawa i Sprawiedliwości skierowane do Ministra Środowiska Macieja Nowickiego w sprawie inwestycji geotermalnej w Toruniu, na którą Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska odebrał pieniądze Fundacji "Lux Veritatis"
(2008-11-10)
Aktualności dnia
słuchajzapisz
Warszawa, 7 listopada 2008 r. Panie Ministrze, z satysfakcją donosimy Panu, że toruńska geotermia jest bliska sukcesu, że ta inwestycja powiodła się, mimo iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zerwał umowę z Fundacją "Lux Veritatis" na jej budowę. Jeśli zważyć ponadto, że minister spraw wewnętrznych i administracji nie zgodził się na ogłoszenie zbiórki publicznej na ten cel, naszym zdaniem rząd zachował się tak, jak w PRL-u: gdy Polacy odkryli jakieś złoża bogactw naturalnych, takie miejsce zabetonowywano, a badaczom zabraniano o tym mówić. Panie Ministrze, jak się Pan teraz czuje, kiedy Fundacja "Lux Veritatis" dotarła do źródeł geotermalnych w Toruniu, a Pan, jako zwierzchnik Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wypowiedział zawartą wcześniej umowę z Fundacją, dotyczącą tej inwestycji geotermalnej? Już wiadomo, że woda z toruńskiej geotermii będzie wystarczająco gorąca, by można ją było wykorzystać do ogrzewania pomieszczeń, do produkcji prądu, oraz wystarczająco czysta, aby wykorzystać ją do balneologii oraz napełnienia wodą basenów. Panie Ministrze, kto lepiej dba o bezpieczeństwo energetyczne kraju, Pańskie ministerstwo czy prywatna Fundacja "Lux Veritatis", która zdecydowała się na ryzykowne zainwestowanie własnych ogromnych środków na odwierty w poszukiwaniu wód geotermalnych w Toruniu? Czy to nie Pan powinien uczynić wszystko, aby rozwijać energię geotermalną w Polsce, ponieważ jest to doskonałe uzupełnienie zasobów energetycznych kraju i może w przyszłości pozytywnie wpłynąć na zwiększenie naszego bezpieczeństwa energetycznego. Tymczasem działania rządu wobec tej inwestycji - po pierwsze - wstrzymują rozwój geotermii w Polsce, a po drugie - mogą przyczynić się do tego, że Polska nie wykorzysta środków unijnych zarezerwowanych na ten cel. Panie Ministrze, czy Pan wie, że władze niemieckie dają miliony euro każdemu, kto podejmuje się inwestycji geotermalnej. Dopłacają nawet do kolektorów i baterii słonecznych, by zwiększyć produkcję czystej energii i zmniejszyć uzależnienie od importu. A my już za kilka lat będziemy płacić kary za to, że nie spełnimy limitów udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. W sytuacji gdy u naszych zachodnich, a także południowych sąsiadów rozpoczął się boom na rozwój energetyki geotermalnej, Polska znowu pozostaje w tyle, choć ma jedne z największych złóż w Europie. Cóż, jeżeli pionierskie projekty spotykają się z takim pełnym niechęci przyjęciem, trudno się dziwić niskiemu stanowi wykorzystania geotermii w naszym kraju. Na szczęście determinacja Fundacji "Lux Veritatis", a przede wszystkim obywatelska i patriotyczna postawa ojca dyrektora Radia Maryja Tadeusza Rydzyka sprawiła, że to cenne przedsięwzięcie dla Polski zostało uwieńczone sukcesem. Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości dziękujemy mu za to. Panie Ministrze, z uwagi na to, że postanowienia umowy z Fundacją "Lux Veritatis" w naszej ocenie zostały rażąco naruszone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, mamy pytania: - Czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska liczy się z możliwością wystąpienia z powództwem odszkodowawczym przez Fundację za straty spowodowane niewykonaniem umowy przez ten fundusz? Czy posiada w budżecie środki przeznaczone na wypłaty, bądź co bądź, odszkodowań? - Ile umów dotacji na odnawialne źródła energii zawarto w I kwartale 2008 r.? - Jakie są planowane środki finansowe przeznaczone na odnawialne źródła energii na rok 2008? - Ile wniosków wpłynęło w okresie ostatniego półrocza na dotacje na odnawialne źródła energii i na jakim etapie procedowania się znajdują? - Jak wygląda bilans wykorzystania funduszy na odnawialne źródła energii? - Jak wyglądają możliwości wypełnienia przez Polskę obligacji nałożonej przez Unię Europejską na ustaloną 20-procentową wartość pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł? Uprzejmie prosimy o udzielenie jasnych, jednoznacznych odpowiedzi na powyższe zapytania. Z poważaniem Ryszard Bender Witold Idczak Kazimierz Jaworski Piotr Kaleta Maciej Klima Waldemar Kraska Norbert Krajczy Zdzisław Pupa Krzysztof Majkowski Czesław Ryszka Wojciech Skurkiewicz Grzegorz Wojciechowski Stanisław Zając
Lech Alex Bajan
Polish American
RAQport Inc.
2004 North Monroe Street
Arlington Virginia 22207
Washington DC Area
USA
TEL: 703-528-0114
TEL2: 703-652-0993
FAX: 703-940-8300
sms/cell T-mobile: 703-485-6619
EMAIL: ।com">polonia@raqport।com

Profesor zwyczajny Julian Sokołowski, zmarły w 2004 roku to postać mało znana polskiej opinii publicznej. Jeden z najwybitniejszych geologów w skali światowej miał uznanie i zbierał liczne nagrody wtedy, kiedy zajmował się działalnością niekłócąca się z interesami lobby naftowego i gazowego. Były złote krzyże zasługi, krzyże kawalerskie, nagrody państwowe i sława za odkrycie złóż gazu na Niżu Polskim. O potrzebie niezależności energetycznej i wykorzystaniu własnych zasobów mówił na długo przed rządem Buzka, który to sobie przypisuje pionierstwo w tej dziedzinie.
Słynny geolog nafty i gazu z dorobkiem mnóstwa publikacji nagle zmienił kierunek swoich zainteresowań. Dostrzegł, że Polska zrządzeniem opatrzności lub, jak kto woli niesłychanego szczęścia i zbiegu okoliczności leży w 80% na niesłychanie bogatych zasobach wód geotermalnych mogących stanowić niewyczerpane źródła energii. Wieloletnim dziełem życia było dokonanie pionierskiej oceny zasobu energii geotermalnej w Polsce dającej oszałamiające i niepodważalne wyniki. Mało tego. Prof. Sokołowski opracował metodykę wykorzystywanie tej energii oraz zaprojektował i wybudował pierwszy w Polsce doświadczalny zakład geotermalny w Bańskiej-Białym Dunajcu. Są gotowe projekty takich zakładów dla Warszawy i Szczecina.
Niestety, patriotyczna wizja energetycznego uniezależnienia się Polski przypominająca szklane domy Żeromskiego nie była miła dla energetycznego lobby i stwarzała zagrożenie dla różnych Stoenów i Enionów. Zwłaszcza, że nie była to już czysta teoria, a naukowo udokumentowane złoża i opracowane, przemysłowe metody ich wykorzystania. Wielki patriota Julian Sokołowski swoje poglądy mógł wygłaszać jedynie na antenie Radia Maryja i czynił to przez długie lata. I tak redemptorystom przybył kolejny wielki wróg-lobby energetyczne z dziwnymi spółkami muzyków, i pośrednikami w handlu ropą i gazem, których miliardy kręcą mediami i politykami.
Atak wrogów uniezależnienia się Polski na Tadeusza Rydzyka nie jest przypadkowy. Wykonanie dwóch odwiertów w Toruniu i wykorzystanie ich energii stałoby się namacalnym dowodem na słuszność wybitnego polskiego geologa.
Po cofnięciu dotacji w wysokości 26 milionów złotych rząd Tuska szuka sposobu na zablokowanie publicznej zbiórki pieniędzy. Mimo wszystko odwierty rozpoczęły się w ostatnia sobotę.
Wydobywana gorąca woda po oddaniu swojej energii wraca drugim otworem z powrotem głąb ziemi, gdzie ponownie podgrzewa się do temperatury około 90 C. I tak w kółko, bez dymu, gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń środowiska.
Atak na geotermię można przeprowadzić jedynie atakując ojca Rydzyka i Radio Maryja.
Dorobek profesora Sokołowskiego, jego osiągnięcia i podane na tacy złoża i metody ich wykorzystania nie pozwalają zrobić z niego oszołoma.
Jako ciekawostkę podam, że z takich dwóch otworów można uzyskać 20 MW energii.
Biorąc pod uwagę gotowe plany wykonane przez profesora dla ponad 400 polskich gmin i kilku większych miast daje to 10 000 MW. Dla przykładu elektrownia w Bełchatowie zapewnia 20% zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarza 4440 MW.
Co prawda energia geotermalna w większości ma służyć ogrzewaniu, ale biorąc pod uwagę, że możliwość jej wykorzystania występuję w prawie 2000 gmin to okazuje się, że jakimś niewyjaśnionym cudem obecne granice Polski czynią ją geotermalnym i niewykorzystanym eldorado. Lobby paliwowe będzie zwalczać toruńskie odwierty do upadłego. To gwarantuje dalsze istnienie wielu fortun i politycznych wieloletnich karier.
Dlatego wszystkim bezkrytycznym klakierom medialnych nagonek na RM proponuję chwilę refleksjiJako Polak i patryjota z washington DC
Prosze o pisanie list krytyki do przedstawicieli i samego Premiera Tuska oraz ministra ochrony srodowiska

Polsce potrzebna jest Geotermia naszego kraju energia!
Podaje kontakty:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
tel.: 022 6946000
faks: 022 6252637
Dziennik Podawczy

00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14
(w godz. 815 - 1615)
Centrum Informacyjne Rządu

tel.: 022 6947528; 6946983
faks: 022 8403810
Akredytacje dziennikarskie przyjmuje sekretariat CIR

tel.: 022 6946102, 6946106, 6947072
faks: 022 6284821, 6252872
Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

e-mail: cirinfo@kprm.gov.pl
przeznaczony do przesyłania pytań od dziennikarzy mediów ogólnopolskich
e-mail: cirmedia@kprm.gov.pl
przeznaczony do przesyłania pytań od dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych
e-mail: infolex@kprm.gov.pl
przeznaczony do przesyłania pytań dotyczących projektów aktów prawnych
e-mail: infoobywatel@kprm.gov.pl
przeznaczony do przesyłania wszelkich pytań, sugestii i propozycji od obywateli
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Uwaga: wejście do gmachu Ministerstwa znajduje się przy ulicy Reja.
Telefon centrali Ministerstwa Środowiska: (0 22) 57-92-900

Godziny urzędowania: 815 - 1615 w dni pracy dla administracji rządowej.

W sprawach dotyczących zażaleń na postanowienia wojewodów w zakresie uzgodnień zamierzeń inwestycyjnych (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) można uzyskać informację w każdą środę w godzinach 9.00-13.00 pod nr. tel. (022) 57-92-434 oraz -489.

Interaktywny plan okolic Ministerstwa
Telefony i adresy e-mail pracowników Ministerstwa Środowiska

Rzecznik Prasowy Ministra Środowiska
Elżbieta Strucka - tel.: (0 22) 57 92 292
e-mail: rzecznik.prasowy@mos.gov.pl

Wydział Prasowy
Michał Milewski - tel.: (0 22) 57 92 238
Anna Jadaś - tel.: (0 22) 57 92 219
Małgorzata Czeszejko-Sochacka - tel.: (0 22) 57 92 838
Anna Ostrowska - tel.: (0 22) 57 92 376
fax.: (0 22) 57 92 505
e-mail: wydzial.prasowy@mos.gov.pl

PROSIMY O POMOC I WPLATY DOBROWOLNE DLA TEGO SZLACHETNEGO CELU DLA POLSKI:

Siedziba:
Fundacja Lux Veritatis w Warszawie
ul. Ogrodowa 59A lok. 102B
00-876 Warszawa
tel. (22) 433 12 98
fax (22) 433 13 90

Fundacja Lux Veritatis w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
ul. Wiwulskiego 7
51-629 Wrocław

tel. (71) 348 29 36
fax (71) 348 23 04
e-mail: sklep@luxveritatis.pl

Księgarnia czynna:
pon.- pt. w godz. 8:00-18:00
w sobotę w godz. 9:00-13:00

Konto bankowe:
Kredyt Bank S.A. IV o/Wrocław
79 1500 1793 1217 9003 7554 0000
Fundacja Lux Veritatis w Warszawie
Oddział w Toruniu
ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

tel. (56) 610 82 11
tel. (56) 610 82 12
fax (56) 610 81 54

Konto bankowe:
Bank Pocztowy S.A. o/Toruń
92 1320 1120 2585

Thursday, November 27, 2008

Wykład profesora Ryszarda Kozłowskiego podczas spotkania potriotycznego w Kaliszu

Wykład profesora Ryszarda Kozłowskiego podczas spotkania potriotycznego w Kaliszu


Wykład profesora Ryszarda Kozłowskiego podczas spotkania potriotycznego w Kaliszu
(2008-11-15)
Inna audycja
słuchajzapisz


Potrzebne są regulacje chroniące nasze zasoby
Do something for Poland


Rev. Msgr Ireneusz Skubis talks to Fr Tadeusz Rydzyk, Director of Radio Maryja and chairman of the Lux Veritatis Foundation, about the project of geothermal drilling.

Rev. Msgr Ireneusz Skubis: – The Lux Veritatis Foundation decided to begin geothermal drilling. How did you get interested in this problem?

Fr Tadeusz Rydzyk: – For several years we had contacts with professors who dealt with earthy thermal waters in Poland. It was 50 years ago that the late Prof. Julian Sokolowski investigated this problem. He used to come to us. And there are other scientists – Prof. Ryszard Kozlowski and Prof. Jacek Zimny. They turned our attention to these matters. I remember eating breakfast with Prof. Sokolowski on Sunday after the night programmes on Radio Maryja seven years ago, before going to Warsaw and Krakow. Prof. Sokolowski told me, ‘Let us do it here, in Torun, at the Higher School of Social and Media Culture. We had just bought the plot to build our school on. Prof. Sokolowski had schemes showing the ‘floor’ of the earth, the interior of the earth. He could not speak about it aloud for 52 years. It often happened that when something was discovered it was sealed, filled with concrete, and this procedure was continued. He explained how important drilling was, saying, ‘I would like very much do it for Poland! Let us make a model project here. And the whole area will be a green ecological island. There will be no coal and oil and even gas.’ He presented such perspectives. So I said, ‘Gentlemen, do it if it is something good!’ And they prepared the whole project, which we submitted to the Ministry later.

– So the proposals and plans came from experts...

– From the Krakow scientists who have dealt with energy resources for years. Naturally, under the supervision of Prof. Julian Sokolowski.

– How have these plans been made concrete?

– We submitted our projects to the National Fund for Environmental Protection, which is subordinated to the Ministry of Environmental Protection. In April 2006, a concession was granted to us and in June 2007 we signed an agreement, and in November 2007 we signed an annex to this agreement. When we were negotiating with the companies that could realise our project I learnt that such undertakings were not successful in Poland. Why have such projects been successful, for example in the United States, Germany, Austria, Japan and other countries and they will not come off in Poland and they will not be profitable as we have been constantly told? The interesting thing is that other companies come to Poland and buy some factory, which we regard as unprofitable, and they succeed. Where is the core of the problem? Scientists and specialists have found out that the problem is that improper pipes are used when the resources are found. The pipes get deteriorated very quickly because geothermal waters have different levels of salinity, they are mineralised, etc. I am asking, ‘Why has this not been a problem in other places?’ It turns out that they use fibreglass pipes. We decided to see them. And we began sending letters and e-mails, which took long time to be delivered and sometimes were not delivered at all. I leant that one could buy such pipes but it turned out that you had to wait for them for a long time. They are produced, e.g. in America. At some moment I said to Fr Jan Krol, ‘The correspondence takes more time than travelling there. Would you like to go to America to see the pipes yourself? And to go to the factories where these pipes are produced… Time is precious and we cannot afford paying for mistakes.’ And Fr Krol visited at least two centres; he saw things himself and we were even more convinced that we should follow that direction. Our financial advisor and a specialist in geothermal projects went with Fr Krol. We decided, considering economical reasons, to install fibreglass pipes in these places where they could be exposed to oxygen and corrosion. We wrote to the Ministry of Environmental Protection, to the National Fund for Environmental Protection, that our agreement should be changed and an annex should be made. The pipes should be such and such and they are much more expensive. And the whole affair has began: they say we made the costs much higher, that in other places they make it cheaper, that it will not be profitable because all things will go wrong and they have given examples for that in Poland. I repeated over and over again that in Poland it did not come off but Germany succeeded, that Japan used such pipes as early as in 1970 and they have been all right so far, that we must learn from better examples.

– What agreements did you sign and with whom?

– The first agreement was signed with the National Fund for Environmental Protection, then an annex was added and the whole noise in the media began…

– What does the matter of the costs of the investment look like?

– The first project was to cost 15 million zloty, and then the sum was raised to 28 million zloty. The Office for Environmental Protection has funds for ecology, which amounts to over 10 billion zloty at present. Our drilling is so expensive since it is an experimental-research project and researches cost very much. The drilling has already begun; samples are taken every 5 metres and examined. The drilling would have been cheaper if there had been no research. However, we received a concession for experimental-research works. The problem began with the new government. In January 2008, the Minister of Environmental Protection, being in contact with the National Fund for Environmental Protection, affirmed us that all things were OK, the agreement had no legal infringements and such drilling would be realised. In May, the Fund terminated the agreement unilaterally. And we faced a serious problem. What to do? We have the concession; we already signed a contract with a firm that started drilling. We have obligations. We have invested several million zloty; the works have begun and all people know that we are realising the project – and now, out of sudden, are we to withdraw? The concession was granted for two years. If we do not do anything within this period the concession will be lost. And all things tell us that this is for the good of the nation… I say, ‘We are going to Jasna Gora. We will entrust this matter to the Mother of God. We came there with the Radio Maryja Family. We came to the Queen, to the Mother of God, who is our and my Mother. I arrived at Jasna Gora and said, ‘Mother, help! What am I to do? We cannot give up; we have invested too much; the risk of losing something great for Poland is too high.’ And we appealed to people, stressing that we entrusted the matter to Lord God and the Most Blessed Mother. Radio Maryja is also a work of the nation; without people, without collaboration, without prayer, without help, without kindliness it would not exist. Like with other works. This is the way in the Church… People must know about this. Moreover, I see it as a realisation of the social teaching of the Church. We have two most important commandments: love your God and love your neighbour. Love of your neighbour is nothing else but realising the social teaching of the Church. Therefore, we must make people realise: we have resources, we have energy, and we have a possibility to be self-sufficient! Poland is very rich but we should only take these riches, which God has given us, into our hands. We shall see. Perhaps we will succeed. Of course, all things are not certain since the drillings are only single points. However, I trust Lord God and scientists.

– Father Director, you said on Television Trwam that it would be a monument to the solidarity of the Polish nation. What did you mean?

– To tell you the truth, every sanctuary is a monument to the solidarity between people and the Church, the teaching of Christ, a sign of identifying with him. I can see every action on Radio Maryja in this way: it is a work of the solidarity of the nation, a big part of the nation. Similarly, the recent work is a living monument to solidarity in a difficult situation we have faced. And what is solidarity? ‘There is no solidarity without love’, said John Paul II and repeated after St Paul, ‘Bear one another's burdens’ (cf. Galatians 6:2). I have the impression that the situation got complicated for political reasons. When the government was changed, the aversion towards Radio Maryja and to our school intensified. Earlier we saw what the attitude of some group towards us was, I mean, during the election or even earlier. Calling our listeners ‘mohair berets’, showing disrespect for them, is not actually a form of aversion; it is something more. One can see the tendency to tell us that Poles cannot succeed, that they are hopeless. Sowing crops is unprofitable, and growing something is not profitable and neither is doing something. And our shipyards, mines, agriculture are being destroyed… Running hospitals is unprofitable, so you should give them away, privatise them. Poles must leave Poland and look for jobs somewhere else. And we can see the results: broken families, ruined people… Poles cannot succeed at anything. The Church cannot succeed and a priest cannot succeed. But other people go round all these riches in Poland. They sell them in such a way that the contracts have marks of stealing someone’s possessions. And that’s why we say, ‘No! We are not losers and our country is a wealthy country. One should only take over and use well this richness for the benefit of us all.


Nasz Dziennik, 2008-11-22
Z prof. dr. hab. inż. Ryszardem H. Kozłowskim z Politechniki Krakowskiej rozmawia Marcin Austyn Rada Ministrów przyjęła już projekt ustawy Prawo geologiczne i górnicze, który w nowy sposób reguluje własność strategicznych zasobów przyrodniczych i ustanawia je z zasady własnością Skarbu Państwa. Czy te zmiany idą w dobrym kierunku? - Przede wszystkim zasoby przyrodnicze są własnością Narodu i powinny być oddane gminom jako własność komunalna i to gminy winny być dysponentami tych złóż. To jest jedyna bariera przeciwko temu, co w ostatnich latach dzieje się w Polsce, czyli ciągłej wyprzedaży naszego majątku. Przecież zasoby litosfery są jednym z kolejnych łakomych kąsków. Zasoby będące własnością Skarbu Państwa będą źle zagospodarowane? - Zaproponowane zmiany mogą sugerować, że Skarb Państwa uzurpuje sobie rolę dysponenta strategicznych zasobów, co biorąc pod uwagę dotychczasowy sposób szafowania majątkiem narodowym, nie wróży niczego dobrego. Ministrowie skarbu, środowiska, gospodarki powinni mnożyć i dbać o powierzony im skarb. Tymczasem mamy do czynienia z trwonieniem majątku. Tak też może się stać z zasobami przyrodniczymi. Ten skarb oddany w ręce kolejnych ministrów nie będzie właściwie zagospodarowany. W moim przekonaniu, powinien funkcjonować zapis, że zasoby przyrodnicze litosfery, biosfery, hydrosfery są własnością Narodu i mogą być oddane gminie jako własność komunalna. Gmina staje się wówczas ich dysponentem i nie ma prawa do ich odsprzedaży, ale może wchodzić w kontrakty dla uruchomienia wydobycia czy przetwórstwa na ściśle określony czas. Inne rozwiązanie, a szczególnie "sprzedawanie na wieczność" zasobów przyrodniczych, jest nieporozumieniem. Sądzi Pan, że w Polsce brakuje troski o zasoby przyrodnicze? - Przypomnę tylko, że z Konstytucji RP wykreślony został zapis, który stanowił zasoby przyrodnicze własnością Narodu. Historia pokazuje też, że nie honorowany był zapis o racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych. Premier Jerzy Buzek zlikwidował 28 kopalń, w których zostało udokumentowanych 18 mld ton węgla. To nieporozumienie.

Konta bankowe Radia Maryja
Konta złotówkowe
- PKO BP S.A. II/O Toruń
nr 69 1020 5011 0000 9602 0012 9130
- Bank Pocztowy S.A. O/Toruń
nr 77 1320 1120 2565 1113 2000 0003
z dopiskiem: "Dar na cele kultu religijnego"
Konta walutowe
EUR - PKO BP S.A. II/O Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr 65 1020 5011 0000 9602 0105 7298
Funty GBP - PKO BP S.A. II/O Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr 08 1020 5011 0000 9502 0105 7306
Dolary USD - PKO BP S.A. II/O Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr 13 1020 5011 0000 9302 0105 7314
(Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze: SWIFT - BPKOPLPW)

Konto w USA
RADIO MARYJA, P.O. BOX 39565
CHICAGO, IL 60639-0565

Konto w Kanadzie
St. Stanislaus - St. Casimir's Polish Parishes - Credit Union Limited
40 John St., Oakville, ONT L6K 1G8
Numer konta: 84920

Jedynie Fundacja Lux Veritatis moze przekazywac dotacje na rzecz Polskiej Geotermi, ktora blokuje rzad Tuska
Jako Polak z washington DC USA apeluje na skladanie dotacji.


w Warszawie
ul. Ogrodowa 59A lok. 102B
00-876 Warszawa
tel. (22) 433 12 98
fax (22) 433 13 90

Fundacja Lux Veritatis w Warszawie
Oddział we Wrocławiu
ul. Wiwulskiego 7
51-629 Wrocław

tel. (71) 348 29 36
fax (71) 348 23 04
e-mail: sklep@luxveritatis.pl

Księgarnia czynna:
pon.- pt. w godz. 8:00-18:00
w sobotę w godz. 9:00-13:00

Konto bankowe:
Kredyt Bank S.A. IV o/Wrocław
79 1500 1793 1217 9003 7554 0000
Fundacja Lux Veritatis w Warszawie
Oddział w Toruniu
ul. Św. Józefa 23/35
87-100 Toruń

tel. (56) 610 82 11
tel. (56) 610 82 12
fax (56) 610 81 54

Konto bankowe:
Bank Pocztowy S.A. o/Toruń
92 1320 1120

Monday, November 17, 2008

KIM SĄ MORDERCY INKI? IPN Gdańsk

KIM SĄ MORDERCY INKI? IPN Gdańsk
Jest to wypowiedź pana Piotra Szubarczyka, pracownika naukowego Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, na temat bezkarności zbrodniarzy z Urzędu Bezpieczeństwa, komunistycznego sądownictwa i prokuratury odpowiedzialnych za śmierć INKI, bezkarności do dziś... Fragment reportażu poświęconego pamięci Danuty Siedzikówny Inki, zrealizowanego i wyemitowanego przez TV Trwam w 2007 roku

Tuesday, November 11, 2008

Ross Perot was interviewed by Rita Cosby

Ross Perot was interviewed by Rita Cosby

Ross Perot was interviewed by Rita Cosby


Ross Perot Interview with Rita Cosby today (8/8/08) at 4 PM EDT
Posted on August 8th, 2008 in Radio by PerotCharts
Update: Ross Perot was interviewed by Rita Cosby on the Steve Malzberg show on 8/8/2008. The broadcast can be downloaded in mp3 format from wor710.com. Or you can listen to the show by clicking this link. Look for “The Steve Malzberg Show - August 8, 2008 - Hour 2″ and click the Play button in that section. Alternatively, you can click the Itunes in the same location to download a podcast for your iPod.

Sunday, November 9, 2008

Corrupt Federal Reserve - Robbing Americans Since 1913

Corrupt Federal Reserve - Robbing Americans Since 1913


CFR - The Secret Government [2/3]The CFR Controlled Media Cabal [3/3]

Sunday, November 2, 2008

Ex- CIA Polish Spy for USA ( not for money just to help US ) Boris Korczak on World Events Must see Video

Ex- CIA Polish Spy for USA ( not for money just to help US ) Boris Korczak on World Events Must see Video
Poland help so much to US and why we are exluded from the Visa vaiver program.
US aid to Poland is about 39 millions US Dollars per year and we give billions to Israel, Pakistan, Egypt. Turkey, Georgia, Iraq
Must see the vodeo below
Ex- CIA Polish Spy for USA ( not for money just to help US ) Boris Korczak on World Events Must see Video P 1


Ex- CIA Polish Spy for USA ( not for money just to help US ) Boris Korczak on World Events Must see Video P 2